پرتال امام خمینی(س): در راه کویت که بودیم به مسجد جوفیره رسیدیم. ظهر بود و امام خواستند همان جا اقامه نماز کنیم. همه مشغول وضو شدند تا به امامت ایشان نماز بخوانند. وارد مسجد شدیم. هیچ کس انتظار نداشت که امام برود ته صف و پشت سر آن مفتی اهل تسنن که پیش نماز بود، نماز بخواند بعضی ها قامت را بستند و بعضی ها هم نه. همراهان امام پچ پج می کنند که چه شده امام امت، رهبر کبیر انقلاب، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، مرجع عالی قدر شیعیان پشت یک مفتی که اصلاً شناخته شده نیست، نماز می خواند. کم کم مفتی هم متوجه می شود او متعجب شده و از شدت ناراحتی سرش را به ستون مسجد می زند و غوغایی به راه می اندازد و می گوید: « این نماز باطل است.»

امام می گوید: « تو فتوا می دهی؟! مگر تو مرجع و عالمی؟ » مفتی گریه می کند و می گوید: « من بارها و بارها نوبت گرفته ام که به زیارت شما بیایم و حالا... من اصلاً این نماز را قبول ندارم. » امام فردای آن روز برای تسلای خاطر مفتی در همان مسجد پیش نماز شدند، مفتی عشق می کرد که اول صف ایستاده و پشت سر امام نماز می خواند، حتی چند تا از دوستانش را هم صدا کرده بود تا عکس بیاندازد. (برگرفته از خاطرات سید فرهاد لسانی، فیلمبردار اختصاصی امام (ره) در عراق و سفر به پاریس ، ویژه نامه حضور ، خرداد ۱۳۸۸)

. انتهای پیام /*