در سال گذشته، نزدیک به یکصد هزار نفر گردشگر از بیت امام در قم بازدید کردند. به گزارش پرتال امام خمینی(س)، در سال ۹۸، نزدیک به یکصد هزار نفر گردشگر از بیت امام در قم بازدید کردند. بر اساس این گزارش از این تعداد ۴۸۶۸۲ گردشگر ایرانی، ۲۸۳۱۱ نفر گردشگر عرب زبان، ۱۴۳۸۱ گردشگر اردوزبان، و تعداد ۷۰۶۶ گردشگر از کشورهای مختلف از بیت امام خمینی در قم بازدید بعمل آورده اند.

در جدول ذیل فراوانی بازدیدکنندگان به تفکیک ماههای سال و کشور و زبان قابل مشاهده است.

. انتهای پیام /*