ننشینید دیگران برای شما کار کنند. خودتان کار کنید. ملت خودش کار بکند. هم‏‎ ‎‏خودش عملی را که می خواهد انجام بدهد خوب انجام بدهد. هم به رفیقش بگوید‏‎ ‎‏خوب انجام بده هم به جامعه ‏‏کُلُّکُمْ رَاعٍ وَ کُلُّکُمْ مَسْئُولٌ همین است.

«صحیفه امام،  جلد ۱۰، صفحه ۳۹۳»

. انتهای پیام /*