قم، ۱۳۴۲_ نامه تشکر از حمایت آقای میلانی در قیام علیه رژیم شاه

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱، ص ۲۳۳ - ۲۳۴

***

نجف اشرف، ۱۳۵۰_ نامه به آقای ابراهیمی (ابراز خوشوقتی از ترویج شرع مطهر)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۳۵۰

***

نجف اشرف، ۱۳۵۶_ نامه تشکر به یکی از دوستان و سفارش به پیگیری ساختمانی در قم

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۳، ص ۱۹۹

***

نجف اشرف، ۱۳۵۷_ نامه به آقای جلال الدین فارسی (لزوم انتشار جزوه هایی علیه مکاتب انحرافی)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۳، ص ۳۹۷

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع دانشجویان (ریشه های انقلاب ـ دانشگاه و حوزه)

اهم بیانات:

یک کار بزرگ محیرالعقول دیگر واقع شد و آن اینکه دست امریکا و دست‏‎ ‎‏انگلستان و شوروی و همۀ اینها از خزائن ما کوتاه شد. الآن نفت مال خودتان است‏‎ ‎‏ـ عرض می کنم ـ چیزهای دیگر هم مال خودمان است. نفتش هم از خودمان، همه چیز از‏‎ ‎‏خودمان.‏

اسلام به همه چیز کار دارد. اسلام قبل از اینکه ازدواج بکنی، نقشۀ آن بچه ای که شما‏‎ ‎‏می خواهید بعد از ازدواج آن بچه را تولید کنید، نقشه را قبل از ازدواج شما ریخته است:‏‎ ‎‏چه جور زنی انتخاب کن، چه جور مردی انتخاب کن، مرد چه جور باید باشد، زن چه‏‎ ‎‏جور باید باشد. برای این است که این انسان مثل یک نباتی می ماند که باید رشد بکند؛‏‎ ‎‏مثل یک نفر کشاورز که وقتی تخمکاری می کند باید زمین را ببیند چه جور زمینی است،‏‎ ‎‏کود را ببیند چه جور کودی است ـ عرض می کنم ـ آب چه وقت لازم دارد کذا، انسان هم‏‎ ‎‏یک همچو موجودی است.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۷، ص ۴۰۲ – ۴۱۶

***

جماران، ۱۳۵۹_ بیانات خطاب به مدیر واحد اطلاعات صدا و سیما (ضرورت تصفیه در سازمان)

اهم بیانات:

ملت، اسلام را می خواهد، و همۀ نهادهایی که در ایران هست باید اسلامی باشد.‏‎ ‎‏معنی آزادی این نیست که کسی بخواهد توطئه کند، در توطئه هم آزاد است، نه، در‏‎ ‎‏توطئه آزاد نیست؛ یا حرفهایی را بزند که شکست ملت است، شکست نهضت است، این‏‎ ‎‏آزادی نیست. در چهارچوب این نهضت، انقلاب اسلامی، همۀ مردم آزاد هستند.‏‎ ‎‏کسانی هم حرف دارند، حرفهایشان را می زنند، حتی هر فرقه ای باشند؛ اما بخواهند‏‎ ‎‏توطئه کنند، بخواهند اسلام را بشکنند، بخواهند نهادهایی که الآن مشغول فعالیت‏ ‏اسلامی هستند، اینها را بشکنند همچو چیزی نمی شود باشد.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۳۲۴ - ۳۲۷

***

جماران، ۱۳۶۰_ پیام تشکر به رزمندگان اسلام به جهت تصرف ارتفاعات «الله اکبر»

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۴، ص ۳۵۴

***

جماران، ۱۳۶۴_ حکم و موافقت با ابقای هیأت مدیره مؤسسه علمیه و خیریه ولی عصر

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۹، ص ۲۶۶

***

جماران، ۱۳۶۶_ نامه به نخست وزیر (قیمت گذاری کالا توسط دولت)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۰، ص ۲۶۲

***

. انتهای پیام /*