‏قم، ۱۳۴۲_ بیانات در جمع بازاریان تهران (مقابله با دسیسه های رژیم شاه)

اهم بیانات:

ما افتخار می کنیم که مانند سیدالشهداء روز عاشورا کشته شویم، و بچه های ما را‏‎ ‎‏اسیر کنند و اموالمان را غارت نمایند. در عوض اسم ما تا ابد باقی خواهد ماند.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱، ص ۲۴۰ - ۲۴۱

***

قم، ۱۳۵۸_ حکم به آقای سید محمد جواد حسینی رکنی (لزوم ادامه فعالیت در بندر لنگه)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۲۱

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع پرسنل کمیته انقلاب اسلامی (سلب استقلال فکری ـ غربزدگی)

اهم بیانات:

به این زودیها ما نمی توانیم این قشرهای روشنفکر و این قشرهای «آزادی» طلب را از‏‎ ‎‏آن محتوایی که در ‏‏[‏‏مغز‏‏]‏‏شان پنجاه سال، سی سال، بیست سال تزریق شده است و تهی‏‎ ‎‏کردند خودشان را از خودشان، خودشان از خودشان غافل شدند، به این زودی،‏‎ ‎‏نمی شود اصلاحشان کرد. یک فرهنگ تازه می خواهد؛ یک فرهنگ متحول‏‎ ‎‏می خواهد؛ که حالا از اول بچه های ما را بار بیاورند به یک فرهنگ انسانی، اسلامی،‏‎ ‎‏استقلالی. یک فرهنگی که مال خودمان باشد. که این بچه از اول بار بیاید به اینطور که من‏‎ ‎‏خودم هستم که سرنوشتم را می توانم دستم بگیرم. هی تو گوشش نخوانند که فرنگ‏‎ ‎‏ـ نمی دانم ـ اروپا، امریکا. هی تو گوشها خواندند این را؛ همه چیز باید از آنجا باشد؛ همه‏‎ ‎‏چیز ما وابسته باید باشد، اخلاقمان هم باید وابسته باشد؛

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۲۲ - ۲۶

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع روحانیون سبزوار و بانوان قم (انقلاب ـ گروهک ها)

اهم بیانات:

ما احتیاج به وحدت کلمه داریم. زحمت ملت ما برای اسلام است؛ برای اسلام بود.‏‎ ‎‏اسلام است که سعادت همه را تأمین می کند، و اسلام است که ما را به پیروزی رساند. و‏‎ ‎‏اسلام است که ما را به پیروزی می رساند. اگر اسلام نبود و اگر اسلام نباشد، ملت باز به‏‎ ‎‏همان معنایی که سابق بود برمی گردد. آنهایی که حکومت می خواهند بین ما بکنند،‏‎ ‎‏عمالشان را وادار کردند بر ضد اسلام، بر ضد روحانیت عمل کنند؛ قلمفرسایی کنند.‏

بیدار باشد ملت! بیدار باشید علمای اعلام! خطبای عظام! دانشگاهی! دانشکده ای!‏‎ ‎‏بازاری! کارگر! دهقان! همه بیدار باشید و دشمنهای خودتان را بشناسید. دشمنهای اسلام‏‎ ‎‏را بشناسید. اگر اسلام نبود، اینها که برای آزادی قلمفرسایی می کنند اینجا نبودند؛ آزادی‏‎ ‎‏نداشتند.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۲۷ - ۲۸

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع دانشجویان دانشگاه امیر کبیر تهران (حفظ روح انقلابی)

اهم بیانات:

ما این همه ـ شما اینهمه توی خیابانها ریختید و «الله اکبر» گفتید و خون جوانهایتان‏‎ ‎‏ریخت و خانه ها خراب شد و آتش زده شد و اینها جز این بود که می خواستید اسلام را‏‎ ‎‏تقویت کنید و یک حکومت اسلامی که طرفدار ضعفا باشد طرفدار طبقه ضعیف باشد‏‎ ‎‏تعدیل بخواهد بکند ‏‏[‏‏سرمایه‏‏]‏‏ها را یا ما می خواستیم مثل یک مملکتی باشیم که کاری به‏‎ ‎‏اسلام ندارد لکن آزاد است! آزادند اما به اسلام کاری ندارند ملت ما اینطور بود؟ اگر‏‎ ‎‏اینطور نبود و ملت ما اسلام را می خواهد، همۀ مقصدش این است احکام اسلام تحقق‏‎ ‎‏پیدا بکند یک حکومت جمهوری اسلامی بشود

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۲۹ - ۳۲

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع ورزشکاران (پشتوانۀ کشور و ملت)

اهم بیانات:

مملکت ما همان طوری که به علما و دانشمندان احتیاج دارد به این قدرت شما هم‏‎ ‎‏احتیاج دارد. این قدرت وقتی با ایمان باشد، وقتی که زورخانه با قرآن باشد، با ایمان‏‎ ‎‏باشد، پشتوانۀ یک ملت است. وقتی قهرمانها، قهرمانهای اسلامی باشند، پشتوانۀ یک‏‎ ‎‏ملت هستند؛ بازوی یک ملت هستند.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۳۳ - ۳۵

***

جماران، ۱۳۶۰_ سخنرانی در جمع روحانیون اهل سنت کردستان (حفظ وحدت)

اهم بیانات:

شماها بحمدالله خودتان بیدار هستید و ملت را در آنجا بیدار کنید. به همۀ آنها‏‎ ‎‏سفارش کنید که ماها برادر بودیم و هستیم و خواهیم بود و مصلحت شما مصلحت‏‎ ‎‏ماست، مصلحت ما مصلحت شماست. ما همۀ قرآن شریف را باید حفظ کنیم. ما همه‏‎ ‎‏دین اسلام را باید حفظ کنیم و با وحدت ان شاءالله ، پیروز بشویم

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۴، ص ۳۸۱ - ۳۸۲

***

جماران، ۱۳۶۱_ سخنرانی در جمع مسئولان وزارت نفت (جایگاه و نقش کارکنان صنعت نفت)

اهم بیانات:

ما به همۀ کشورهایی که همسایۀ ما هستند، اسلامی هستند، به دولتمردان آنها که به‏‎ ‎‏خیال خودشان اسلامی هستند، تذکر می دهیم که مقصود امریکا از اینکه ما دوستانی‏‎ ‎‏داریم و منافعی داریم و دنبال او دوستان و منافع خودشان را به واسطۀ اسلام و ایران‏‎ ‎‏اسلامی در خطر می بینند، آن منافع، همان منابع سرشار کشورهای اسلامی است و همان‏‎ ‎‏منابع زیرزمینی در کشورهای اسلامی و مناطق مهم برای آنها هست و آن دوستان شماها‏‎ ‎‏هستید، که بعض شما هست که برای آنها خدمت می کنید و در ازای این خدمت، ذخایر‏‎ ‎‏خودتان را هم تقدیم می کنید

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۶، ص ۲۷۲ - ۲۷۶

***

جماران، ۱۳۶۲_ اجازه نامه به آقای کروبی (رسیدگی و نظارت بر امور مالی فرزندان صغیر شهدا)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۴۶۵

***

جماران، ۱۳۶۳_ سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی (منشأ بروز اختلاف)

اهم بیانات:

ماه‏‎ ‎‏رمضان شما را دعوت کرده خدای تبارک و تعالی به مهمانی خودش. همان طور که‏‎ ‎‏می بینید مهمانی خدا صوم است، مثل میهمانی ماها نیست که آنجور تشریفات را داشته‏‎ ‎‏باشد، پرهیزدادن است از آن چیزهایی که مربوط به شهوات انسان است. توجه بکنید که‏‎ ‎‏ماه مبارک را به آدابش عمل بکنید یعنی آداب روحی اش. فقط دعا نباشد، دعا به معنای‏‎ ‎‏واقعی اش باشد. خواندن خدا و تذکر خدا به معنای واقعی، آن تذکری که نفوس را‏‎ ‎‏مطمئن می کند، آن ذکری که ‏‏بِذِکْرالله ِ تَطْمَئِنَّ القُلُوبْ‎

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۸، ص ۴۷۵ - ۴۸۲

***

جماران، ۱۳۶۵_ پیام تشکر به رئیس جمهور اندونزی (تبریک عید سعید فطر)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۰، ص ۶۹

***

جماران، ۱۳۶۶_ تلگراف به آقای گلپایگانی (تبریک عید سعید فطر)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۰، ص ۲۷۴

***

. انتهای پیام /*