‏نجف اشرف، ۱۳۵۶_ نامه به آقای ابراهیم یزدی و تکذیب شایعه

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۳، ص ۲۰۰

***

نجف اشرف، ۱۳۵۷_ نامه به آقای حسن ثقفی (احوالپرسی)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۳، ص ۴۲۰

***

قم، ۱۳۵۸_ پیام به ملت ایران (چگونگی پیدایش نهضت ۱۵ خرداد)

اهم پیام:

با فرا رسیدن ۱۵ خرداد خاطرۀ غم انگیز و حماسه آفرین این روز تاریخی تجدید‏‎ ‎‏می شود. روزی که بنا بر آنچه که مشهور است قریب به پانزده هزار نفر از ملت مظلوم و‏‎ ‎‏ستم کشیدۀ ما به خاک و خون کشیده شد. روزی که طلیعۀ نهضت اسلامی این ملت شجاع‏‎ ‎‏و غیور گردیده؛ نهضت عظیمی که بیش از شانزده سال پیش به دنبال قیام روحانیت‏‎ ‎‏مسئول و متعهد در مقابل محمدرضا پهلوی ـ که مخالفتش با اسلام عزیز آشکار و‏‎ ‎‏آشکارتر شد ـ شکل گرفت. روحانیت به اعتراض برخاست و عصر عاشورا، پس از‏‎ ‎‏حادثه ای ناگوار، اعتراض با موج عظیم انسانی ـ اسلامی بالا گرفت و به اوج رسید. و پس‏‎ ‎‏از آن، دست ناپاک استعمار از آستین شاه مخلوع در آمد و غائلۀ ۱۵ خرداد ـ ۱۲ محرّم ـ‏‎ ‎‏را هر چه دردناکتر به وجود آورد.‏

محرّم چه ماه پر غائله ای، و چه ماه خونی، و چه ماه حماسه آفرینی! ماهی که دستگاه‏‎ ‎‏شاهنشاهی بنی امیه را در هم کوبید؛ و ماهی که رژیم شاهنشاهی ۲۵۰۰ سالۀ جنایتکاران‏‎ ‎‏را در هم پیچید. ملت ما نه محرّم را، که شاهد قتل عامهای وحشیانۀ جباران است،‏‎ ‎‏فراموش می کند و نه ۱۵ خرداد را که سرآغاز نهضت اسلامی روحانیت است.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۵۰ - ۵۱

***

قم، ۱۳۵۸_ نامه به آقای محمد عثمان سراج الدین (تشکر از تلگراف ارسالی)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۵۲

***

جماران، ۱۳۶۰_ سخنرانی در جمع کارکنان روزنامه کیهان (تبیین رسالت مطبوعات در نظام اسلامی)

اهم بیانات:

‏‏امروز با قلمهایی که دست شماست، مسئولیت بزرگی دارید. جایی که شماها دارید‏‎ ‎‏اداره اش می کنید مثل یک ادارۀ دولتی نیست. در ادارات دولتی، هرچه واقع بشود، در‏‎ ‎‏همان باطن آنجا واقع می شود؛ گاهی مگر شماها به مردم بگویید، والاّ دربین خودشان‏‎ ‎‏واقع می شود. اما قلمهای شما یک قلمهایی است که چنانچه لغزش بکند، گاهی یک ملت‏‎ ‎‏را لغزش می دهد. رادیو تلویزیون یک دستگاهی است که چنانچه فاسد از کار در بیاید،‏‎ ‎‏یک ملت را فاسد می کند.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۴، ص ۳۹۵ - ۴۰۱

***

جماران، ۱۳۶۳_ پاسخ استفتاء جمعی از مؤمنین در مورد مصرف وجوه شرعیه در تبلیغات انتخاباتی

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۸، ص ۴۸۳

***

جماران، ۱۳۶۳_ پیام های تشکر به نائب رئیس دولت دوبی، امیر قطر و رئیس جمهور مالدیو (تبریک حلول ماه مبارک رمضان)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۸، ص ۴۸۴ - ۴۸۶

***

جماران، ۱۳۶۵_ پیام تشکر به رئیس دولت امارات (تبریک عید سعید فطر)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۰، ص ۴۹

***

جماران، ۱۳۶۷_ حکم انتصاب آقای هاشمی رفسنجانی به سمت جانشین فرماندهی کل قوا

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۱، ص ۵۶ - ۵۷

***

. انتهای پیام /*