‏قم، ۱۳۴۲_ سخنرانی در جمع روحانیون و اهالی قم (شاه و اسرائیل، اساس گرفتاری ها)

اهم بیانات:

اسرائیل نمی خواهد در این مملکت دانشمند باشد؛ اسرائیل نمی خواهد در این‏‎ ‎‏مملکت قرآن باشد؛ اسرائیل نمی خواهد در این مملکت علمای دین باشند؛ اسرائیل‏‎ ‎‏نمی خواهد در این مملکت احکام اسلام باشد.

آقا! من به شما نصیحت می کنم؛ ای آقای شاه! ای جناب شاه! من به تو نصیحت‏‎ ‎‏می کنم؛ دست بردار از این کارها. آقا! اغفال دارند می کنند تو را. من میل ندارم که یک‏‎ ‎‏روز اگر بخواهند تو بروی، همه شکر کنند.

تأثرات ما زیاد است؛ نه اینکه امروز عاشوراست و زیاد است، آن هم باید باشد، لکن‏‎ ‎‏این چیزی که برای این ملت دارد پیش می آید، این چیزی که در شرف تکوین است، از‏‎ ‎‏آن تأثرمان زیاد است؛ می ترسیم. ربط مابین شاه و اسرائیل چیست که سازمان امنیت‏

‏می گوید: از اسرائیل حرف نزنید، از شاه هم حرف نزنید؛ این دو تا تناسبشان چیست؟‏‎ ‎‏مگر شاهْ اسرائیلی است؟ به نظر سازمان امنیت، شاه یهودی است؟ اینطور که نیست،‏‎ ‎‏ایشان می گوید: مسلمانم؛ ایشان که ادعای اسلام می کند، محکوم به اسلام است، به‏‎ ‎‏حَسَب ظواهر شرع.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱، ص ۲۴۳ - ۲۴۸

***

نجف اشرف، ۱۳۴۶_ نامه تشکر به آقای عطاء الله اشرفی اصفهانی (توصیه به مراعات شهریه طلاب)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۱۳۷

***

جماران، ۱۳۵۹_ حکم اعزام آقای محمد رضا رحمت به پاکستان و رسیدگی به امورمذهبی

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۳۷۱

***

جماران، ۱۳۶۰_ بیانات در جمع اعضای جامعه مدرسین (رجحان تدریس در قم بر مقام رهبری)

اهم بیانات:

یک روز طلبگی در قم را بر وضع کنونی خودم ترجیح می دهم و من هر وقت که‏‎ ‎‏امکان پذیر باشد به قم خواهم آمد.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۴، ص ۴۰۲

***

جماران، ۱۳۶۱_ سخنرانی در جمع خانواده های شهدا و فرماندهان سپاه (حفظ انسجام نیروها)

اهم بیانات:

بحمدالله شما الآن در بین همۀ دنیا، الآن ایران، اگر همۀ رسانه ها را ملاحظه کنید، ایران‏‎ ‎‏مطرح است همه جا، در همۀ دنیا مطرح است ایران و همه از این جنبش ایرانی و اسلامی‏‎ ‎‏وحشت دارند. با اینکه ملتهای اسلامی و دولتهای اسلامی ـ ملتها که وحشت ندارند،‏‎ ‎‏دولتهای اسلامی ـ هم نباید وحشت داشته باشند؛ برای اینکه ایران بنا ندارد به اینکه‏‎ ‎‏دولتهای اسلامی را کنار بگذارد و چی بشود، ولو میل دارد اسلام محقق بشود، آنها هم‏‎ ‎‏خودشان را با اسلام تطبیق کنند.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۶، ص ۲۸۶ - ۲۸۹

***

جماران، ۱۳۶۶_ نامه به آقای سید احمد خمینی در مورد پرهیز از تشریفات در حوزه های علمیه

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۰، ص ۲۷۷ - ۲۷۸

***

جماران، ۱۳۶۶_ سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس (تلاش برای حفظ مجلس و حل مشکلات)

اهم بیانات:

من نباید نصیحت کنم شما را. شما بحمدالله خودتان همه چیز را می دانید، لکن‏‎ ‎‏در این زمان باید فکر کنید که مجلس اگر یک خدشه پیدا بکند چه خواهد شد.کوشش‏‎ ‎‏کنید خدشه ای پیدا نشود در مجلس. کوشش کنید که همان طوری که اسلام این مسائل را‏‎ ‎‏پیش آورده و ما در سایۀ اسلام توانستیم این مسائل را حل کنیم، این مسئله محفوظ بماند‏‎ ‎‏و همه چیز در سایۀ اسلام محفوظ بماند. البته من مشکلات مجلس را، مشکلات دولت‏‎ ‎‏را می دانم، از این جهت توقع ندارم که همۀ امور همین طوری حل بشود، لکن در عین‏‎ ‎‏حال چون اتکای شما آقایان به خدای تبارک و تعالی است، امیدوارم که خداوند هدایت‏‎ ‎‏کند شما را و راه حقیقی ای که اسلام می خواهد، شما در آن راه باشید و خواهید بود.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۰، ص ۲۷۹ – ۲۸۰

***

. انتهای پیام /*