اینجانب ان شاءالله تعالی بزودی به شما می پیوندم تا در خدمت شما باشم و با‏‎ ‎‏همت شجاعانۀ شما به رفع مشکلات کوشا بوده و با هم صدا و هم قدم شدن همۀ اقشار‏‎ ‎‏ملت بر فسادها غلبه کنیم. دوستان عزیزم! خود را برای خدمت به اسلام و ملت محروم‏‎ ‎‏مهیا کنید. کمر به خدمت بندگان خدا که خدمت به خداست ببندید. من با توفیق خداوند‏‎ ‎‏تعالی پس از چند روزی در خدمت شما خواهم بود و در پشت سر شما به سربازی خود‏‎ ‎‏ادامه خواهم داد.‏

صحیفه امام، ج۵، پیام به ملت ایران در بازگشت قریب الوقوع به ایران

عکس نوشته خود را برای خدمت آماده کنید

. انتهای پیام /*