ما و همۀ مقامات‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی مرهون ملت فداکار، خصوصاً قشر ضعیف و مظلوم هستیم که با‏‎ ‎‏جانبازی و فداکاری آنان دست جباران کوتاه و به جای طاغوتیان، حکومت مستضعفان‏‎ ‎‏پایه گذاری شد.‏ این حقیقت همیشه باید در پیش چشم همه باشد، که همه خدمتگزار این قشر باشیم و‏‎ ‎‏هرچه در راه این ملت عزیز در طبق اخلاص بگذاریم، از عهدۀ شکر آنان برنخواهیم‏‎ ‎‏آمد.

صحیفه امام، ج۱۹ ، ص۳۷۲

خدمتگزاری به مردم عکس نوشته

. انتهای پیام /*