شماها که قاضی هستید، بسیار برایتان خطرناک است. اگر ملاحظۀ روایات‏‎ ‎‏کرده باشید، می بینید که مسئله چقدر مشکل است. شما با اَعراض‏ مردم، با جان‏‎ ‎‏مردم، با اموال مردم، سروکار دارید. چنانچه خدای نخواسته به طور دقیق؛ به طور‏‎ ‎‏شایسته عمل نشود، علاوه بر مسئولیت شرعیه نسبت به اصل قضیه، یک‏‎ ‎‏مسئولیت بزرگتری هم هست. و آن این است که شما قاضی در جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏هستید، و ممکن است که جمهوری اسلامی در خطر بیفتد؛ یعنی وِجهه اش یک‏‎ ‎‏وِجهۀ ناشایسته ای بشود.

صحیفه امام، ج۱۰ ،ص:۲۷۰

. انتهای پیام /*