‏نجف اشرف، ۱۳۵۰_  نامه به آقای سید احمد خمینی (شهریه طلاب)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص۳۵۵

***



قم، ۱۳۵۸_ پیام به آقای سید محمد باقر صدر پیرامون عملکرد دولت عراق

اهم پیام:

انتظار آن نبود که با‏‎ ‎‏جنابعالی، شخصیت علمی و اسلامی، چنین رفتار شود. چنانچه انتظار نبود و نیست که‏‎ ‎‏مأمورین دولت عراق در سرحدات رفتاری کنند که مخالف حُسن همجواری است. ملت‏‎ ‎‏ایران که با نهضت اسلامی خود امید دارد دست اجانب را از جمیع ممالک اسلامی کوتاه‏‎ ‎‏کند و استقلال را به آنها برگرداند. همچنین انتظار دارد که همان نحو که ملتها با نهضت‏‎ ‎‏عظیم اسلامی ایران موافق و پشتیبان آن هستند، دولتها نیز پشتیبان آن باشند. حوزۀ علمیۀ‏‎ ‎‏نجف اشرف، که در خدمت اسلام و مسلمین است، در طول تاریخ حافظ استقلال عراق‏‎ ‎‏بلکه سایر کشورهای اسلامی بوده است، انتظار ندارد که مورد اهانت واقع شود و یکی از‏‎ ‎‏شاخصترین بزرگان آن، مورد تهاجم واقع شود

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۱۵۰


***



قم، ۱۳۵۸_ بیانات در جمع مجروحان و پزشکان بیمارستان شفا یحیاییان (تجلیل از معلولان)

اهم بیانات:

آنچه که مایۀ دلخوشی است این است که‏‎ ‎‏این امور برای اسلام واقع شده است، و برای خدا بوده است. و آنچه که برای خدا هست‏‎ ‎‏پیش خدا محفوظ است. شما سلامتی خودتان را از دست دادید برای اسلام؛ چنانکه‏‎ ‎‏اولیای خدا جان خودشان را برای اسلام دادند. اسلام عزیزتر از آن است که ما تصور‏‎ ‎‏می کنیم. اسلام آن است که رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله وسلم ـ برای او چه زحمتها‏‎ ‎‏کشید و چه مصیبتها کشید و چه جوانها داد و چه اشخاص برومند را فدا کرد. اسلام همچو‏‎ ‎‏عزیز است که فرزندان پیغمبر جان خودشان را فدای اسلام کردند.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۱۵۱ -۱۵۲

***



قم، ۱۳۵۸_ بیانات در جمع شهردار تهران و معاونان (جلوگیری ازمهاجرت به شهرها)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۱۵۳

***



قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع اعضای بانک مرکزی ایران (ویرانیهای دوران پهلوی)

اهم بیانات:

ما همه مان مبتلا به این هستیم که یک مملکتی که اینها آشفته کردند و خراب‏‎ ‎‏کردند و همه چیز ما را از بین بردند ‏‏[‏‏...‏‏]‏‏ و بدتر از همه نیروی انسانی را از بین بردند. این از‏‎ ‎‏همۀ خیانتها برای این مملکت بالاتر است که اینها نیروی انسانی را تباه کردند به وجه های‏‎ ‎‏مختلف: به درست کردن مراکز فحشا ـ من که اطلاعی ندارم، ولیکن حالا می شنوم بین‏‎ ‎‏تهران تا کرج و شمیران و امثال ذلک چقدر مرکز فحشا درست کرده بودند، دنبالش هم‏‎ ‎‏تشویق می کردند ـ سینماهایی که باید آموزنده باشد به چه صورت در آوردند و تشویق‏‎ ‎‏کردند همه را بر این. مراکز مخدرات، از قبیل تریاک و هروئین و اینطور چیزها، چقدر‏‎ ‎‏درست کردند و چقدر وارد کردند. خودشان هم عامل آوردنش بودند، از قراری که‏‎ ‎‏می گفتند. و چقدر تشویق کردند. یک مملکت را نیروی انسانی اش را تباه کردند و رفتند.‏‎ ‎‏ا

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۱۵۴ - ۱۵۸

***



جماران، ۱۳۵۹_ سخنرانی در جمع کارکنان جهاد سازندگی شهرستان ها (ارزش عمل در راه خدا)

اهم بیانات:

 من امیدوارم که این زحمتهایی که جوانهای ما می کشند، ‏‏[‏‏پاداش‏‏]‏‏ اینها نظیر‏‎ ‎‏[‏‏پاداش‏‏]‏‏همان جوانهایی ‏‏[‏‏باشد‏‏] ‏‏که در صدر اسلام زحمت می کشیدند و دنبال این‏‎ ‎‏نبودند که از مردم به آنها یک مرحبایی گفته بشود، یا یک اجرتی بگیرند. گاهی همین‏‎ ‎‏لشکرهایی که در صدر ‏‏[‏‏اسلام‏‏]‏‏ بودند و آنطور زحمتها را می کشیدند در تاریخ ثبت است‏‎ ‎‏که گاهی اینقدر فقیر بودند که در حال جنگ، شبانه روز با یک خرما زندگی می کردند،‏‎ ‎‏گاهی از این هم بدتر می شد، که یک خرما را این آدم می گذاشت دهنش، همین که‏‎ ‎‏احساس می کرد شیرینی را، از دهانش در می آورد می داد آن یکی، آن هم به آن یکی،‏‎ ‎‏آن به دیگری، و هکذا؛ ولی خدمت کردند برای اسلام، و اسلام را عظمت دادند و‏‎ ‎‏گسترش دادند و حالا رسیده است به ما، حالا نوبت ماهاست.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۴۳۳ - ۴۳۸

***



جماران، ۱۳۶۱_ سخنرانی در جمع فرمانداران سراسر کشور (معنویت پستها در نظام اسلامی)

اهم بیانات:

از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم که تمام کشور ایران، هر جایی که شما‏‎ ‎‏دوستان هستید و در هر شغلی که عزیزان ما اشتغال دارند، محلشان مهبط‏‎ الهی باشد؛‏‎ ‎‏یعنی، کارها برای خدا، برای خدمت به بندگان خدا، برای خدمت به اسلام باشد که این از‏‎ ‎‏بزرگترین عبادات است، خدمت به خلق خدا و خدمت به اسلام.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۶، ص ۳۳۲ - ۳۳۳

***



جماران، ۱۳۶۷_ حکم تعیین هیأت سرپرستی مدارس طلاب کرمانیها در قم و کرمان

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۱، ص ۶۶

***



 

. انتهای پیام /*