اسلام با کمال رأفت، با کمال‏‎ ‎‏رحمت، با همۀ طبقات رفتار می کند؛ و همین رحمتش هدایتی است که می خواهد همۀ‏‎ ‎‏قشرهای عالم به سعادت برسند؛ لکن با توطئه گرها با شدت رفتار می کند و باید هم این‏‎ ‎‏طور باشد، و شما هم که سرباز اسلام هستید، و من امیدوارم که شما را در طومار امام‏‎ ‎‏زمان ـ سلام الله علیه ـ ثبت کنند اسمهایتان را، باید وضعتان همان باشد. سرمشق همان‏‎ ‎‏باشد که اسلام طرح کرده است که خودتان با هم دوست، رفیق و با همۀ قشرها رفیق و‏‎ ‎‏رحیم باشید؛ در مقابل دشمن، قوی و مصمم و کوبنده.‏

صحیفه امام، ج۹، ص:۳۸۶

. انتهای پیام /*