کتاب سیمای سیاسی، اجتماعی و دینی داستان نویسی جنگ، به قلم دکتر مهدی سعیدی از سوی پژوهشکده امام خمینی(س) وانقلاب اسلامی وابسته به موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) منتشر شد. به گزارش پرتال امام خمینی(س)، این کتاب چاپ اول بوده و مشتمل بر توصیف، تحلیل و نقد ادبیات داستانی جنگ و تحلیل نحوه اثرگذاری آن بر سه جریان داستان نویسی است. در فصل نخست، کلیاتی در باب مسأله پژوهش و نیز تبیین مقدماتی اثرگذاری دوسویه تحولات سیاسی و اجتماعی و ادبیات آمده است. در فصل دوم ، سوم و چهارم به ترتیب نحوه اثرگذاری جنگ بر سه حوزه داستان نویسی دینی، اجتماعی و سیاسی بیان شده است. این سه فصل دربردارنده نقد و تحلیل رمان ها و داستان های کوتاهی در هر کدام از حوزه هاست.

 علاقمندان می توانند با مراجعه به فروشگاه مرکزی موسسه، واقع در روبروی دانشگاه تهران، پاساژ ظروفچی، منشورات موسسه را تهیه کنند.

. انتهای پیام /*