باید‏‎ ‎‏جوانان غیور اسلامی ما بدانند که تا دست اتحاد به هم ندهند و هدف خود را اسلام که‏‎ ‎‏تنها مکتب نجات بخش بشر است و یگانه کفیل آزادی و استقلال ملت های مستضعف‏‎ ‎‏است، قرار ندهند، امید پیروزی را نباید داشته باشند. امروز که به خواست خدای قادر،‏‎ ‎‏ملت ما با همۀ طبقات و ابعادش آگاهانه و مردانه بپا خاسته و مجال را بر شاه و دار و دستۀ‏‎ ‎‏اراذلش چنان تنگ کرده اند که حتی از سایۀ خود وحشت دارند، و همین وحشتزدگی‏‎ ‎‏موجب حرکات وحشیانه و جنون آمیز شده که به قتل عام ۱۹ دی (۲۹ محرّم ۹۸) پناه برده‏‎ ‎‏تا از ناراحتی های روزافزون و دلهره های پیاپی بکاهند و با خون آشامی ضحاک وار‏‎ ‎‏آسایش موقتی به دست آورند، لازم است شما جوانان دانشگاه های قدیم و جدید به هم‏‎ ‎‏پیوسته و با سایر طبقات ملت پیوند اخوت اسلامی برقرار کنید. ‏وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله ِ جَمیعاً وَلا‎ ‎تَفَرَّقُوا؛‏ این است دستور محکم نجات بخش قرآن کریم که باید نصب عین خود قرار‏‎ ‎‏دهیم و از تفرقه و تشتت، که جز شکست در مقابل طاغوت نتیجه ای ندارد، پرهیز نموده‏‎ ‎‏از خداوند تعالی نجات ملت را بخواهیم. من امید آن دارم که به فضل خداوند متعال‏‎ ‎‏بزودی دست این جنایتکاران قطع و آزادی و استقلال کشور تأمین شود.‏

صحیفه امام، ج۳، ص:۳۱۸

. انتهای پیام /*