ملت عزیز ما با قیام دلاورانۀ خود و نثار خون فرزندان عزیز خود، نام ارجمند خود را‏‎ ‎‏در تاریخ و در صف اول مجاهدان اسلام ثبت نمود.

عزیزان من! از فدایی دادن و نثار جان و مال در راه خدا و اسلام و ملت مسلمان‏‎ ‎‏نهراسید، که این شیوۀ پیغمبر عظیم الشأن و اوصیا و اولیای آنان بوده، و خون ما رنگینتر از‏‎ ‎‏خون شهدای کربلا نیست که با مخالفت با سلطان جائر که متمسک به اسلام بود و خود را‏‎ ‎‏خلیفۀ اسلام معرفی می کرد، ریخته شد. شما که برای اسلام بپا خاسته اید و جان و مال نثار‏‎ ‎‏می کنید، در صف شهدای کربلا هستید؛ چرا که پیرو مکتب آنانید.

صحیفه امام، ج۴، ص۱۵۵

فتوگراف قیام دلاورانه

. انتهای پیام /*