پرتال امام خمینی(س): کتاب مردم سالاری دینی (مدلول درحال ردخداد) به قلم خانم دکتر گیتی پورزکی توسط پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی به چاپ رسید. بر اساس این گزارش کتاب مردم‌سالاری دینی( مدلول در حال رخداد) در چهار بخش و ۲۳۲ صفحه به رشتة تحریر درآمده است. کتاب مردم‌سالاری دینی: مدلول در حال رخداد به قلم خانم دکتر گیتی پورزکی در چهار بخش: اول: روش و نظریه؛ دوم: وجه ادراکی - شناختی تحکیم مردمسالاری دینی: تعلیق مدلولی و سرگردانی گفتمانی؛ سوم: وجه ساختاری تحکیم مردم‌سالاری دینی: تعلیق مدلولی و سرگردانی ساختی و چهارم: وجه کارگزاری تحکیم مردم‌سالاری دینی: تعلیق مدلولی و آنتاگونیسم تألیف گردیده و در انتها، پایان سخن و منابع و مآخذ به آن اضافه شده است.


علاقمندان می توانند با مراجعه به فروشگاه مرکزی موسسه، واقع در روبروی دانشگاه تهران، پاساژ ظروفچی، منشورات موسسه را تهیه کنند.

. انتهای پیام /*