در جنگی که در صدر اسلام بود، ندا در دادند منافقین به اینکه پیغمبر شهید شد، لکن‏‎ ‎‏بعضی گفتند: اگر شما پیغمبر را می پرستید، شهید شد؛ به شهادت او ترتیب اثر بدهید و اگر‏‎ ‎‏خدا را می پرستید، خدا هست، ولو پیغمبر رحلت بفرمایند. امیرالمؤمنین ـ سلام الله علیه ـ‏‎ ‎‏جان خودش را فدا کرد برای اسلام و شهید شد و اسلام به جای خودش بود. امام حسین‏‎ ‎‏ـ سلام الله علیه ـ خود و تمام فرزندان و اقربای‏ خودش را فدا کرد و پس از شهادت او،‏‎ ‎‏اسلام قوی تر شد.‏

با رفتن شهدایی با اینکه بسیار ارزشمند، بسیار ارزشمند بودند و هستند، با رفتن شهدا،‏‎ ‎‏در عین حال که ما متأثر هستیم، لکن چون ما توجهمان به خداست و برای خداست و‏‎ ‎‏ملت ما برای خدا قیام کرده است، با رفتن اشخاص، هیچ سستی به خودشان راه نمی دهند‏‎ ‎‏و گرفتار این خطا نیستند که افراد یک مسئله ای را ایجاد می کنند.‏

خدای تبارک و تعالی از اول با شما بوده است و مادامی که شما در صحنه باشید و‏‎ ‎‏ان شاءالله ، هستید و خواهید بود، خدای تبارک و تعالی شما را پشتیبانی می کند و شما قوی‏‎ ‎‏خواهید بود. قوای مسلحۀ ما در جبهه های جنگ، باید توجه کنند که آنها برای خدا‏‎ ‎‏می جنگند، نه برای رئیس جمهور و برای نخست وزیر و برای دیگران؛ آنها دل را قوی تر‏‎ ‎‏کنند و هر چه اشخاص فاسد به این کشور صدمه وارد می کنند، آنها قوی تر در مرکز‏‎ ‎‏خودشان مشغول به مجاهده و مبارزه باشند.‏

صحیفه امام، ج۱۵، ص:۱۳۸

. انتهای پیام /*