من دعای مشهور مباهله را ـ که از ائمه اطهار، علیهم السلام، به منظور ‏‎ ‎‏توسل به حضرت نورالانوار در سحرگاهان به ما رسیده ـ از دعاهایی یافتم که قدرش بسی ‏‎ ‎‏جلیل‌ و منزلتش بسی رفیع‌ است، زیرا مشتمل بر صفات حسنای الهی و امثال علیای ربوبی ‏‎ ‎‏است و اسم اعظم و تجلی اتمّ اقدم پروردگار در آن آمده است.

شرح دعای سحر/ ص ۴

. انتهای پیام /*