من از آقایانی که در صدا و سیما هستند این توقع را دارم که مسائل را روی مسائل‏‎ ‎‏شخصی هیچ وقت نبرند. مسائل، روی مسائلِ مصلحت دولتی خودمان، مصلحت کشور‏‎ ‎‏خودمان باشد، یک کسی را من ازش ناراحت هستم، حالا بیایم در صدا و سیما مثلاً چه‏‎ ‎‏بکنم، که این چطور است! این با مصلحت کشور مخالف است. ما باید مسائل را اسلامی با‏‎ ‎‏آن برخورد بکنیم، اخلاق اسلامی داشته باشیم. و یک وقت خدای نخواسته درصدد‏‎ ‎‏کوبیدن یک کسی، درصدد بزرگ کردن بی جای کسی، کوچک کردن بی جای کسی،‏‎ ‎‏درصدد این مسائل نباید باشیم، ما باید نظرمان بالاتر از این معانی باشد. کسانی که متکفل‏‎ ‎‏صدا و سیما هستند، اینها امانت دار کشور اسلامی هستند.

صحیفه امام، ج ۱۸، ص:۲۸۹

. انتهای پیام /*