اسرائیل از نظر‏ اسلام و مسلمین و تمامی موازین بین المللی، غاصب و متجاوز است و ما کمترین اهمال و‏‎ ‎‏سستی را در پایان دادن به تجاوزات او جایز نمی دانیم.

مصاحبه با مجله هفتگی «بیروت»، صحیفه امام، ج ۵ ، ص ۳۰۶

فتوگراف اسرائیل در مصاحبه امام

. انتهای پیام /*