ای مردم! ای عالَم! بدانید ملت ما مخالف است با پیمان با اسرائیل. این ملت ما نیست؛‏‎ ‎‏این روحانیت ما نیست؛ دین ما اقتضا می کند که با دشمن اسلام موافقت نکنیم؛ قرآن ما‏‎ ‎‏اقتضا می کند که با دشمن اسلام هم پیوند نشویم در مقابل صف مسلمین.

صحیفه امام جلد ۱ ص ۳۰۰

. انتهای پیام /*