اجتماعات مساجد را زیاد کنید، مردم را دعوت کنید به مساجد، بفهمانید به آنها‏‎ ‎‏که نکتۀ گریه چیست. گریه فقط برای این نیست که ما عزادار هستیم. مردم برای پدرشان‏‎ ‎‏هم و فرزندشان هم دو، سه روز گریه می کنند و تمام شد، چرا این تمام نشد؟ برای اینکه‏‎ ‎‏مکتب تمامی ندارد، و این مکتب ماست، این سند مکتب ماست؛ ما می خواهیم مکتبمان‏‎ ‎‏را با این حفظش کنیم.‏

صحیفه امام، ج۸، ص:۵۳۶

. انتهای پیام /*