نجف اشرف؛ ۱۳۵۴_ پیام به اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان اروپا (مقاومت مردم و نوید پیروزی)

اهم پیام:

اگر نباشد امیدها و نویدهایی؛ و با خواست خداوند متعال نویدهایی در کار است که امید را به آتیۀ نزدیکی تقویت می کند. طبیعی ساختمان بشری است که هرچه ستمکاری و ظلم و بی عدالتی در جامعه و ملتی اوج گیرد، به همان نسبت قوۀ مقاومت در ملت رشد می کند.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۳، ص ۱۱۰ - ۱۱۱

***

نجف اشرف؛ ۱۳۵۴_ نامه به خانم زهرا مصطفوی (خانوادگی)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۳، ص ۱۱۰

***

نجف اشرف؛ ۱۳۵۷_ نامه به آقای قمی به مناسبت آزادی ایشان از زندان

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۳، ص ۴۷۸

***

جماران؛ ۱۳۶۰_ پیام تشکر به رئیس جمهور یمن شمالی (تسلیت شهادت آقایان رجایی و باهنر)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۵، ص ۲۴۲

***

جماران؛ ۱۳۶۲_ حکم عفو جمعی از زندانیان به رئیس دیوان عالی کشور

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۸، ص ۱۳۸

***

جماران؛ ۱۳۶۲_ سخنرانی در جمع متخصصان و کارگران مهار کننده چاه نفت نوروز (اتکا به خدا)

اهم بیانات:

ثابت کردند جوان های ما و کارمندهای ما و همۀ اشخاصی که در این امور مربوط هستند، به اینکه نه، آن کارهایی که آنها ممتنع می دانند، اینجا ممکن است و ما باید این را راهی باز کنیم برای کارهای بزرگتر، نترسیم از مطلب که ما نمی توانیم بکنیم. نخیر، می توانیم بکنیم. 

 چرا باید ما دستمان را پیش دیگران دراز کنیم برای این امور؟ باید افکار خودمان را به راه بیندازیم، یعنی همۀ ایران این کار را بکند. همۀ دانشگاه ها، همۀ کارخانه ها، همۀ افکارشان را به کار بیندازند، از آنها می آید. راه را خدا باز می کند. ابتدا به نظر آدم می آید که یک کاری نمی شود، وقتی که وارد شد کم کم می بیند نه، خدا راه را باز کرد و شد. خوب یک همچو کاری که این جوان های عزیز ما کردند، یک کار مهمی بود، کار کوچکی نبود، این کار مهم را همت گماشتند و با همت کار را انجام دادند. کارهای دیگر را هم می توانند انجام بدهند.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۸، ص ۱۳۹ - ۱۴۲

***

جماران؛ ۱۳۶۶_ اجازه نامه به نخست وزیر (موافقت با پیشنهاد انتقال شرکت شیلات به وزارت جهاد)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۰، ص ۳۸۹

***

جماران؛ ۱۳۶۷_ پیام به هنرمندان و خانواده شهدا (تجلیل از هنر و هنرمندان متعهد)

اهم پیام:

خون پاک صدها هنرمند فرزانه در جبهه های عشق و شهادت و شرف و عزتْ سرمایۀ زوال ناپذیر آنگونه هنری است که باید، به تناسب عظمت و زیبایی انقلاب اسلامی، همیشه مشام جان زیبا پسندِ طالبانِ جمال حق را معطر کند. تنها هنری مورد قبول قرآن است که صیقل دهندۀ اسلام ناب محمدی ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ اسلام ائمۀ هدی ـ علیهم السلام ـ اسلام فقرای دردمند، اسلام پابرهنگان، اسلام تازیانه خوردگانِ تاریخِ تلخ و شرم آور محرومیتها باشد. هنری زیبا و پاک است که کوبندۀ سرمایه داری مدرن و کمونیسم خون آشام و نابود کنندۀ اسلام رفاه و تجمل، اسلام التقاط، اسلام سازش و فرومایگی، اسلام مرفهین بی درد، و در یک کلمه «اسلام امریکایی» باشد.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۱، ص ۱۴۵ - ۱۴۶

***

. انتهای پیام /*