قضاوت در جنگ با خود مسلمانان است که تعقل و اندیشه کنند‏‎ ‎‏که ما در مسیر چه هدف و آرمانی مورد تهاجم قرار گرفته ایم و شهیدان گرانقدری را به‏‎ ‎‏پیشگاه مقدس حق تقدیم کرده ایم و صدام پلید چه نیاتی از تهاجم خود در سر پرورانده‏‎ ‎‏است؛ دنیا نیز به چه انگیزه ای به حمایت ضمنی و علنی از او برخاسته است و تا امروز هم‏‎ ‎‏متجاوزین در تنگنای تسلیحات و امکانات نظامی و اقتصادی و سیاسی نبوده اند و دنیا هر‏‎ ‎‏روز به بهانه ای آنان را به بهترین و مدرنترین سلاحها مسلح نموده است ولی از دادن‏‎ ‎‏امکاناتی که حق مسلّم ملت ما است و حتی پول آنها را گرفته اند خودداری نموده است،‏‎ ‎‏ولی با تمام این احوال ما افتخار می کنیم که در این نبرد طولانی و نابرابر فقط با تکیه‏‎ ‎‏برسلاح ایمان و توکل بر خدای بزرگ و دعای بقیة الله ـ عجل الله تعالی فرجه ـ و اعتماد به‏‎ ‎‏نفس و همت دلاور مردان و شیرزنان صحنۀ کارزار به پیروزی رسیده ایم و خدا را سپاس‏‎ ‎‏می گزاریم که منت هیچ قدرت و کشوری و ابرقدرتی در جنگ، بر گردن ما نیست و مردم‏‎ ‎‏کارآزموده و متوکل ما با استعانت از ذات مقدس کبریا یکه و تنها و مظلومانه بر مشکلات‏‎ ‎‏بسیاری از طرح و عملیات و بسیج و آموزش نیروها تا نیاز تسلیحاتی کشورمان فائق آمده‏‎ ‎‏است.

صحیفه امام جلد ۲۰ ص ۳۲۶

. انتهای پیام /*