تجسس از احوال اشخاص در غیر مفسدین و گروه های خرابکار مطلقاً ممنوع‏‎ ‎‏است، و سؤال از افراد به اینکه چند معصیت نمودی، چنانچه بنا به بعضی گزارشات این‏‎ ‎‏نحوه سؤالات می شود، مخالف اسلام و تجسس کننده، معصیتکار است. باید در گزینش‏‎ ‎‏افراد این نحوه امور خلاف اخلاق اسلامی و خلاف شرع مطهر ممنوع شود.‏

صحیفه امام، ج ۱۷، ص:۲۲۱

. انتهای پیام /*