من به آقایان روحانیین هم کراراً گفته ام، حالا هم عرض می کنم که اولاً مسئولیت‏‎ ‎‏شما زیاد است، مسئولیت بزرگی به عهدۀ شماست. این ملت که همه دارند می گویند‏‎ ‎‏نایب الامام و نایب پیغمبر اگر خدای نخواسته از شما یک انحرافی ببینند؛ این روحانیت‏‎ ‎‏را می شکنند. روحانیت اگر شکسته بشود، اسلام شکسته شده است. 

صحیفه امام، ج ۹، ص:۵۳۹

. انتهای پیام /*