هیچ پشتوانه ای‏‎ ‎‏بالاتر از ایمان نیست. وقتی که یک قومی، یک گروهی، ایمان داشتند، ایمان به خدا‏‎ ‎‏داشتند و موظف می دانستند به حسب آن ایمان که خدمت بکنند، این از همۀ پشتوانه ها‏‎ ‎‏برای این گروه، برای انسانها، بالاتر است.

صحیفه امام، ج۸، ص۷۴

. انتهای پیام /*