شهادت در راه خداوند زندگی افتخارآمیز ابدی و چراغ هدایت برای ملتهاست.‏‎ ‎‏ملتهای مسلمان باید از فداکاری مجاهدین ما در راه استقلال و آزادی و اهداف مقدسۀ‏‎ ‎‏اسلام بزرگ الگو بگیرند و با پیوستن به هم سد استعمار و استثمار را بشکنند.

صحیفه امام، جلد ۱۰، صفحه ۴۲۰

. انتهای پیام /*