جناب حجت الاسلام آقای اردبیلی‏ را سال ها است به تعهد به اسلام و کوشا‏‎ ‎‏بودن در حفظ احکام اسلام شناخته ام، در موارد مورد شک نیز می دانم بدون عذر‏‎ ‎‏شرعی اقدام به این نحو امور نمی نمایند.

صحیفه امام، ج۱۵، ص:۲۲۹

. انتهای پیام /*