‏بسیج مستضعفان  که سالروز آن را به ملت ایران و جوانان متعهد و مؤمن تبریک‏‎ ‎‏می گویم در تعلیم و تربیت به جوانان و نوجوانان مساعی جمیلۀ خود را روز افزون کند.

صحیفه امام جلد ۱۵ ص ۳۸۸

. انتهای پیام /*