قانون اساسی ما می گوید که همۀ احزاب، همه جمعیت ها، اقلیت های مذهبی و‏‎ ‎‏انجمن های اسلامی و انجمن های دیگر همه آزاد هستند، فقط گفته اند که شرطش این است‏‎ ‎‏که شما نقض ملیت ما را نکنید، نخواهید ملت ما را از بین ببرید، ملیت ما را نخواهید از بین‏‎ ‎‏ببرید، نقض جمهوری اسلامی ما را نکنید، نقض قانون اساسی ما را نکنید، نقض اسلام را‏‎ ‎‏نکنید. 

صحیفه امام، ج ۱۱، ص:۱۴۸

. انتهای پیام /*