خطبۀ فاطمه‏‎ ‎‏زهرا ـ سلام الله علیها ـ در مقابل حکومت و قیام امیرالمؤمنین و صبر امیرالمؤمنین در‏‎ ‎‏مدت بیست و چند سال و در عین حال کمک کاری به حکومت موجود و بعد هم‏‎ ‎‏فداکاری در راه اسلام و فداکاری دو فرزند عزیزش، امام مجتبی که یک خدمت بسیار‏‎ ‎‏بزرگ و دولت جابر اموی را با آن خدمت رسوا فرمود و خدمت بزرگ برادر ارجمندش‏‎ ‎‏حضرت سیدالشهدا، چیزهایی بود که همه می دانید و می دانیم.

صحیفه امام، ج ۱۶، ص:۸۷

. انتهای پیام /*