مردان تاریخ تا آخر زنده هستند.‏‎ ‎‏بدخواهان باید بدانند هاشمی زنده است چون نهضت زنده است.‏

صحیفه امام، ج ۷، ص:۴۹۵

. انتهای پیام /*