و از جملۀ تعقیبات شریفه، تسبیحات صدّیقۀ طاهره سلام اللّه علیها‏ ‎‏است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله به آن معظّمه تعلیم فرمود. و آن افضل‏‎ ‎‏تعقیبات است. در حدیث است که اگر چیزی افضل از آن بود، رسول خدا‏‎ ‎‏صلی اللّه علیه و آله آن را به فاطمه علیهاالسلام عطا می فرمود.‏‎ ‎

آداب الصلاه، ص:۳۷۷ و ۳۷۸

. انتهای پیام /*