پرتال امام خمینی(س): در باره حوادث بی‌سابقه در دی و بهمن سال منتهی به پیروزی انقلاب مطالب زیادی گفته شده است. با روی کار آمدن دولت بختیار اقدامات متعددی از سوی آخرین مهره رژیم شاهنشاهی برای مهار انقلاب اسلامی صورت گرفت. از جمله این اقدامات ارایه لایحه عوام فریبانه «انحلال ساواک» از سوی بختیار به مجلس بود که با هوشیاری و دوراندیشی امام به یک تاکتیک بی اثر تبدیل شد و به آخرین اقدام برای بقای شاه در کشور پایان داد. موضع گیری هوشمندانه امام در این باره را بخوانید: 

هشدار می‏دهم که بار دیگر توطئه خطرناک از طرف عمال شاه خائن و طرفداران غارتگران بین المللی در دست اجراست تا رژیم منحط شاهنشاهی را حفظ و شاه را به قدرت شیطانی رسانده به غارتگری نفتخواران و سلطه اجانب ادامه دهند. اینان می‏خواهند با پایمال نمودن خون شهیدان راه خدا و وطن، کشور ما را با نیرنگ های گوناگون زیر یوغ استعمار و سلطنت دیکتاتور پهلوی نگه دارند. اینان می‏خواهند از شاهِ در حال نزع و سقوط، یک دیکتاتور خون‏ آشام با قدرت سابق بسازند و به ما تحمیل کنند. اینان می‏خواهند با بعضی کارهای جزئی و فریبنده، مثل آزادی مطبوعات و وعده انحلال ساواک و تظاهر به دین مبین اسلام، قدرت را به شاه جانی برگردانند تا در خدمت اجانب، هستی کشور را به غارت داده و به نسل و حَرْث  رحم نکنند و اسلام و مذهب را برای همیشه سرکوب کنند. به ملت ایران هشدار می‏دهم که اینان از قدرت اسلام و ملت شجاع ایران و روحانیت بیدار مطلع شده‏اند و توطئه ‏ای در دست اجراست تا این قدرتهای الهی را سرکوب کنند...صحیفه امام، ج‏5، ص: 350

. انتهای پیام /*