روایت امام خمینی (س) از زندگی خود را به همراه با تصاویری دیده نشده از رهبر کبیر انقلاب ببینید؛ در مصاحبه ای که در نوفل لوشاتو در سال ۱۳۵۷، در آستانه پیروزی انقلاب انجام شد.

. انتهای پیام /*