من از ملت خودم و از همۀ شما و از همۀ ملتهای مُسْلم می خواهم که اتکال به خدا‏‎ ‎‏بکنید؛ در همۀ کارها اتکال به خدا بکنید. قدرتها در مقابل قدرت خدا هیچ است، قوه ها‏‎ ‎‏در مقابل قوه الهی نابود است. اتکال به خدا بکنید، غلبه به هر چیز می کنید. 

صحیفه امام، ج ۶، ص:۲۳۴

. انتهای پیام /*