کسانی که بیشترین کشته ها را دادند و با نیروی ایمان واقعی و‏‎ ‎‏اعتقاد راسخ؛ باعث پیروزی انقلاب شدند همان کسانی بودند که به هیچ وجه اشرافی و‏‎ ‎‏مرفه نبودند و از طبقۀ پابرهنه بودند.‏

صحیفه امام، ج ۶، ص:۲۹۷

. انتهای پیام /*