ایشان (امامان) به خدا سوگند همان نور خدایند که فرو فرستاده است و ایشان به خدا سوگند نور خدا در آسمان ها و زمین اند.

شرح چهل حدیث ص ۶۳۵

. انتهای پیام /*