سلام بر اهالی شجاع و متدین آذربایجان عزیز! درود بر مردان برومند و جوانان‏‎ ‎‏غیرتمند تبریز! درود بر مردانی که در مقابل دودمان بسیار خطرناک پهلوی قیام کردند و با‏‎ ‎‏فریاد «مرگ بر شاه» خط بطلان بر جزافه گوییهای او کشیدند! 

صحیفه امام، ج ۳، ص:۳۵۳

. انتهای پیام /*