این روز روزی است که علی بن‏‎ ‎‏ابیطالب سلام الله علیه که باب وحی و امانتدار وحی بود متولد شد و این روزی است که‏‎ ‎‏قرآن کریم و سنت رسول اکرم به ولادت این مولود بزرگ، مفسر پیدا کرد و پشتوانۀ وحی‏‎ ‎‏و پشتوانۀ اسلام به وجود این مبارک مولود، قوی شد.

صحیفه امام  ج ۱۴   ص ۳۵۰

. انتهای پیام /*