باید همانطوری که زینب سلام الله علیها در دنبالۀ  آن مصیبت‏‎ ‎‏بزرگی که ‏‏تُصَغَّرُ عِنْدَهُ الْمَصائِبُ ، ایستاد و در مقابل کفر و در مقابل زندقه صحبت کرد و هر‏‎ ‎‏جا موقع شد، مطلب را بیان کرد و حضرت علی بن الحسین سلام الله علیه با آن حال‏‎ ‎‏نقاهت، آنطوری که شایسته است تبلیغ کرد.‏

صحیفه امام جلد ج۱۷ ص۵۶

. انتهای پیام /*