باید تسلیم شد؟ باید تخفیف در‏‎ ‎‏مجاهده قائل شد؟ یا باید همان طوری که زینب ـ سلام الله علیها ـ در دنبالۀ  آن مصیبت‏‎ ‎‏بزرگی که ‏تُصَغَّرُ عِنْدَهُ الْمَصائِبُ،‎‎‏ ایستاد و در مقابل کفر و در مقابل زندقه صحبت کرد و هر‏‎ ‎‏جا موقع شد، مطلب را بیان کرد.

صحیفه امام، ج ۱۹، ص:۲۱۳

. انتهای پیام /*