اگر فداکاری پاسدار عظیم الشأن‏‎ ‎‏اسلام و شهادت جوانمردانۀ پاسداران بزرگ و اصحاب فداکار او نبود، اسلام در خفقان‏‎ ‎‏بنی امیه و رژیم ظالمانۀ آنان وارونه معرفی می شد، و زحمات نبی اکرم ـ صلی الله علیه و‏‎ ‎‏آله ـ و اصحاب فداکارش هدر می رفت.‏ هان، ای پاسداران عصر حاضر و انقلاب اسلامی! به امام امت ‏و پاسدار قرآن کریم‏‎ ‎‎‏و اسلام عزیز اقتدا نموده حق پاسداری از انقلاب اسلامی را به خوبی ادا کنید.

صحیفه امام، ج ۸، ص:۳۰۵

. انتهای پیام /*