رأس همه اصلاحات، اصلاح «فرهنگ» است.

صحیفه امام، ج ۱۰، ص:۳۵۶

. انتهای پیام /*