ما باید خودمان را مهیا کنیم از برای اینکه اگر چنانچه موفق‏ ‏شدیم ان شاءالله به زیارت ایشان، طوری باشد که رو سفید باشیم پیش ایشان.

صحیفه امام، ج ۱۲، ص:۴۸۳

. انتهای پیام /*