نباید به یک روزی بیفتد که باز دست ما طرف‏‎ ‎‏امریکا دراز باشد به اینکه گندم بِده، جو بِده ـ نمی دانم ـ چه بده! و اگر یک روز نخواهند‏‎ ‎‏بدهند، ما گرسنه بمانیم. باید خودکفا بشویم. ما باید بیدار بشویم.

صحیفه امام، ج ۱۰، ص:۳۳۳

. انتهای پیام /*