امروز که‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی است، و به اسم اسلام هر کسی الآن مشغول یک کاری هست، امروز‏‎ ‎‏چنانچه یک خطایی واقع بشود، یک اشتباهاتی واقع بشود، یا خدای نخواسته یک‏‎ ‎‏عمدی واقع بشود، امروز پای اسلام حساب می شود.

صحیفه امام، ج ۱۱، ص:۶۶

. انتهای پیام /*