من خوف داشتم که اگر در موضوع بیدادگری نسبت به حجت الاسلام آقای طالقانی‏‎ ‎‏و جناب آقای مهندس بازرگان و سایر دوستان کلمه ای بنویسم، موجب تشدید امر آنها‏‎ ‎‏شود و ده سال زندان به پانزده سال تبدیل گردد. اینک که حکم جائرانۀ دادگاه تجدیدنظر‏‎ ‎‏صادر شد، ناچارم از اظهار تأسف از اوضاع ایران عموماً، و از اوضاع دادگاه خصوصاً. به‏‎ ‎‏قدری خلاف قوانین و مقررات در دادگاهها جریان دارد که موجب تأسف و تعجب‏‎ ‎‏است: محاکمات سرّی، حبسهای قبل از ثبوت جرم، بی اعتنایی به دفاع مظلومین.‏‎ ‎‏اینجانب و اشخاص با وجدان و با دیانت متأسفیم از مظلومیت این اشخاص که به جرم‏‎ ‎‏دفاع از اسلام و قانون اساسی محکوم به حبسهای طویل المدت شده، و باید با حال پیری‏‎ ‎‏و نقاهت در زندان، برای اطفای شهوات دیگران، به سر برند. رأی دهندگان باید منتظر‏‎ ‎‏سرنوشت سختی باشند.‏

‏     تأسف بالاتر تسلط اسرائیل و عمال اسرائیل است بر بسیاری از شئون حساس مملکت‏‎ ‎‏و قبضه نمودن اقتصادیات آن، به کمک دولت و عمال دستگاه جبار. اسرائیل با دوَل‏‎ ‎‏اسلامی در حال جنگ است، و دولت ایران با کمال دوستی با او رفتار می کند و همه نحو‏‎ ‎‏وسایل تبلیغ و ورود کالاهای آن را فراهم می سازد.‏

‏     من کراراً اعلام خطر کرده ام: خطر برای دیانت مقدسه، خطر برای استقلال مملکت،‏ خطر برای اقتصاد کشور. من از کلمۀ «الکُفرُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ‏‏» که از سازمانها به دست و‏‎ ‎‏دهانها افتاده متأسفم. این کلام برخلاف نص کلام الله ، و برای پشتیبانی از اسرائیل و عمال‏‎ ‎‏اسرائیل است، مقدمۀ شناسایی اسرائیل است، برای پشتیبانی از عمال اسرائیل و فرقۀ ضالۀ‏‎ ‎‏منحرفه‏‏ است. من متأسفم از اینکه در مملکت اسلامی برخلاف قانون اساسی اوراق‏‎ ‎‏ضالۀ مخالف با نص قرآن و ضروریات دین مقدس نشر می شود، و دولتها از آن پشتیبانی‏‎ ‎‏می کنند. کتاب انتقاد که بر رد قرآن مجید نوشته شده، و طرح قانون خانواده که برخلاف‏‎ ‎‏احکام ضروریۀ اسلام و خلاف نص کلام الله مجید ‏‏[‏‏است ‏‏]‏‏ طرح و منتشر می گردد، و‏‎ ‎‏کسی نیست از دولتها استیضاح کند. من متأسفم از رفتار سازمانها با مجالس تبلیغ احکام و‏‎ ‎‏عزاداری بر سید مظلومان ـ علیه الصلوة والسلام. هر کسی به طور کلی از ظلم و ظالم بحث‏‎ ‎‏کرد، اکنون در زندان به سر می برد یا مدتها به سر برده است. تمام مجالس در تحت فشار،‏‎ ‎‏و صاحبان آنها در فشارهایی جانفرسا بوده و هستند. اشخاص متدین را، به جرم آنکه در‏‎ ‎‏عاشورا دسته راه انداخته اند و شعار ضداسرائیل با خود داشته اند، به حبس و زجر و‏‎ ‎‏شکنجه کشیدند و اکنون هم در حبس به سر می برند، با آنکه با کمال آرامش حرکت‏‎ ‎‏می کردند.‏

‏     من به جمیع دوَل اسلام و مسلمین جهان، در هر جا هستند، اعلام می کنم که ملت عزیز‏‎ ‎‏شیعه از اسرائیل و عمال اسرائیل متنفرند، و از دولتهایی که با اسرائیل سازش می کنند‏‎ ‎‏متنفر و منزجرند. این ملت ایران نیست که با اسرائیل منفور در حال سازش است؛ ملت‏‎ ‎‏ایران از این گناه بزرگ بری است. این دولتها هستند که به هیچ وجه مورد تأیید ملت‏‎ ‎‏نیستند. از خداوند تعالی عظمت اسلام و حفظ احکام اسلام را خواستار است.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

صحیفه امام ج ۱ ص ۲۶۱ - ۲۶۲

. انتهای پیام /*