هان ای مظلومان جهان! از هر قشر و از هر کشوری هستید به خود آیید و از هیاهو و‏‎ ‎‏عربدۀ امریکا و سایر زورمندان تهی مغز نهراسید، و جهان را بر آنان تنگ کنید و حق‏‎ ‎‏خود را با مشت گره کرده از آنان بگیرید. و هان ای مسلمین! از هر تیره و پیرو هر مذهب‏‎ ‎‏که هستید دشمنیِ خانگی را کنار بگذارید و به فرمان قرآن کریم و خدای بزرگ‏ ‏گردن نهید.

صحیفه امام جلد ۱۲ ص ۱۴۴ _ ۱۴۵

. انتهای پیام /*